top of page

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตน แล้วกด ถัดไป

สมัคร2.jpg

รอรับ  OTP จากระบบ จะส่งไปที่มือถือของท่าน แล้วกรอกลงช่อง ยืนยันหมายเลข โทรศัพท์ **หากไม่ได้รับ SMS สามารถกด ส่งรหัสยืนยันใหม่ ได้**

สมัคร3.png

หลังจากนั้นกรอกข้อมูล บัญชีผู้มช้ รหัสผ่าน*ต้องมีอักษรพิมพ์ใหญ่* ให้ครบถ้วนตามความจริง เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่งข้อมูลได้เลย

สมัคร4.png

หลังจากส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะให้สมาชิกใส่รายละเอียดบัญชีของท่าน เพื่อใช้มรการฝากเครดิต/ถอนเครดิต ในส่วนนี้ต้องใส่ข้อมูลจริงเท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดบันทึกได้เลย

สมัคร5.png
bottom of page